Testudo j.d.o.o.
OIB: 20496922489
Mob: +385 95 907 48 50
E-mail: info@studiotestudo.com

Sjedište:
Stara cesta 19
21315 Dugi Rat

Testudo j.d.o.o. je upisan u registar
Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060298207.
Član uprave: Maja Prgomet

Račun broj: HR37 2402 0061 1006 6272 7 otvoren kod Erste &
Steiermärkische Bank d.d, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka.
Temeljni kapital 10,00 kn uplaćen u cijelosti.